Vi vill bidra till ett värdefullt, innehållsrikt och tryggt liv för seniorer.

Vi har hjälpt över 17 000 pensionärer

Svensk Hypotekspension AB är ett bostadskreditinstitut som ingår i NOBA Bank Group och står under Finansinspektionens tillsyn. Med speciallånet Hypotekspension har vi sedan starten 2005 hjälpt över 17 000 pensionärer att frigöra pengar ur sina hem. Hypotekspension är den första krediten av detta slag i Sverige. I flera andra länder är produkten sedan 30 år en vedertagen och väletablerad lösning för pensionärer.

NOBA Bank Group
Anders Larsson VD

Årsredovisning 2023

Publikationer

Under 2023 välkomnade vi 829 nya kunder. Koncernens resultat efter skatt var 200,8 MSEK och nyutlåningen landade på 857 MSEK.

Till rapporten

Livsplanering och familjejuridik

Vår långa erfarenhet från alla samtal med våra kunder med Hypotekspension har lärt oss vikten av att tidigt planera för framtiden med hjälp av öppna samtal, tydliga överenskommelser och juridiska avtal. Vår samarbetspartner Fenix Family kan hjälpa dig att göra upp en plan för framtiden baserat på din livssituation. För våra kunders räkning vänder vi oss ofta till Fenix mycket kompetenta medarbetare för att få råd och vägledning.

Till Fenix Family
Fenix grundare