Vi vill gärna höra dina synpunkter.

Hjälp oss bli bättre

Om det är något du inte är nöjd med vill vi gärna höra dina synpunkter, det ger oss möjlighet till förbättring. Vid klagomål vill vi att du i första hand kontaktar oss på telefon 020-586 160. Då kan vi ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

Är du inte är nöjd med svaren kan du vända dig till klagomålsansvarig: Svensk Hypotekspension, att. Martin Rosengren, Box 23124, 104 35 Stockholm. Lämna information om vad ärendet gäller, samt dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan. Du kan också maila info@hypotekspension.se

Om du fortfararande inte är nöjd då ska du vända dig till:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN, nämnd för alternativ tvistlösning) www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm European Consumer Centres (ECC)
  • Konsument Europa www.konsumenteuropa.se
  • Den europeiska onlineplattformen för prövning och tvistlösning
    www.ec.europa.eu/consumers/odr
  • Allmän domstol för prövning
  • Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå
    www.konsumenternas.se