Svensk Hypotekspension passerar milstolpe för bred kampanj kring hypotekslån för pensionärer

10 000 pensionärer nyfikna på att frigöra pengar ur sin bostad

Stockholm, 13 maj 2008 – Svensk Hypotekspension lockar pensionärsSverige. Företagets breda informationskampanj om Hypotekspension®, ett hypotekslån utan några löpande räntebetalningar för personer över 60 år, har hittills lockat till sig 10 000 besökare. Och enbart i år räknar Svensk Hypotekspension med ytterligare 7 000 besökare.

Trygga villkor. Det är a och o för en majoritet av de pensionärer som besöker Svensk Hypotekspensions informationsträffar. Och nu höjer företaget tempot i sin breda informationskampanj. Enbart i år räknar Svensk Hypotekspension med hela 7 000 pensionärer, eller blivande pensionärer, på sina träffar. Dessa sker i alltifrån Stockholm, Göteborg och Malmö till Ystad, Jönköping och Gävle.

– Man vågar väl påstå att vi vid det här laget har genomfört världens största kafferep. Kaffe och vetelängder i all ära, men än viktigare är att vi erbjuder alla 60-plusare värdefull och ibland avgörande information för att få ett så rikt liv som möjligt, säger Lennart Grabe, VD på Svensk Hypotekspension.

Bara under förra året besökte 5 000 pensionärer träffarna och i år har redan 2 000 deltagit. För helåret 2008 räknar Svensk Hypotekspension med minst 7 000 besökare, vilket gör uppemot 20 000 besökare på endast fyra år. Enbart storstadsregionerna står för nära 8 000 av de 10 000 besökare som redan har kommit, varav Stockholm cirka 4 500 och Göteborg respektive Malmö 2 000 vardera.

För att möta det snabbt växande intresset har Svensk Hypotekspension valt att utöka antalet orter samt mötesfrekvensen. Nya orter i sammanhanget är till exempel Karlskrona och Eskilstuna.

– Till en början fokuserade vi på storstadsregionerna, men i takt med att intresset har växt har det känts naturligt att utöka vår informationsverksamhet väsentligt. Att vi lockar så många till oss tror jag beror på att vi erbjuder särskilda villkor som inga banker kan matcha, säger Lennart Grabe.

Ett sådant villkor rör så kallad skuldfrigaranti, vilket innebär att kunds skuld aldrig kan överstiga bostadens värde i samband med en försäljning. En annan viktig skillnad är att lånen hos Svensk Hypotekspension inte är tidsbegränsade, vilket gör att kunden tryggt kan bo kvar i sin bostad livet ut.

Och i takt med att antalet pensionärer får upp ögonen för Svensk Hypotekspensions förmånliga erbjudande utökas företagets lånestock. För närvarande ligger lånestocken på 800 miljoner kronor och redan i höst är planen att nå minst en miljard kronor.
Enligt färsk statistik från SCB finns idag 1 723 857 personer över 64 år, varav 115 454 tillkom under 2007. Och enligt SCB finns cirka en miljon personer över 60 år som äger sin egen bostad.

– Med tanke på att många äldre idag sitter med obelånade villor eller bostadsrätter, eller i alla fall så gott som obelånade sådana, finns synnerligen goda framtidsutsikter för vårt företag och vår framgångsrika modell. Särskilt med tanke på att alltfler väljer att komma på våra informationsträffar, säger Lennart Grabe.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Grabe, VD
08-586 160 01
lennart.grabe@hypotekspension.se

Nils Ingvarson, chef kommunikation och marknad
08-586 160 02
nils.ingvarson@hypotekspension.se