Så fungerar det

Hypotekspension® – den livstidstrygga lösningen

Hör du till alla dem som har sett sin bostadsrätt eller villa stiga i värde, men som saknat möjligheter att förvandla värdet till kontanter? Då ska du titta närmare på Hypotekspension, den livstidstrygga lösningen för dig som är 60+ och vill få ett rikare liv, vare sig du vill göra vardagen roligare, resa mer, renovera eller hjälpa barn och barnbarn.

Inga löpande räntebetalningar

Hypotekspension är ett lån där din villa, din bostadsrätt eller ditt fritidshus utgör säkerheten. Men i motsats till traditionella bolån slipper du här betala ränta och amorteringar så länge du bor kvar. Räntan läggs istället löpande till lånet, och den totala skulden betalas först den dag du själv väljer att lösa det, när du säljer bostaden, eller vid den siste låntagarens dödsfall. De här fördelarna innebär att du också kan ersätta ett befintligt bostadslån och på så sätt få mer pengar över varje månad.                                                                                                                                                 

Du kan få ut upp till 45 % av bostadens värde

För att få ta ut Hypotekspension ska du ha fyllt 60 år och äga en bostad som är värd minst 500 000 kronor i ett område med stabil prisutveckling över tiden. Ju äldre du är desto mer pengar kan du få ut, i en stigande skala från 15 % till 45 % av marknadsvärdet. Lever du i ett parförhållande räknas åldern på den av er båda som är yngst. Det lägsta belopp du kan låna är 100 000 kronor. Även du som har lite lägre pension eller inkomst kan få Hypotekspension – huvudsaken är att du har en bostad med tillräckligt låneutrymme.

Om du redan har ett bolån använder vi en del av din Hypotekspension till att lösa det. Resterande del sätts in på ditt bankkonto. Ju mindre lån du har idag, desto mer pengar får du ut. Har du stora lån kan det hända att det inte går att ta ut Hypotekspension.

Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
60 15%
61 16%
62 17%
63 18%
64 20%
65 22%
66 24%
67 26%
68 28%
69 30%
Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
70 32%
71 33%
72 34%
73 35%
74 36%
75 37%
76 38%
77 39%
78 40%
79 41%
Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
80 42%
81 42%
82 43%
83 43%
84 44%
85 44%
  86+ 45%

 

 

Livstidstrygg   

Hypotekspension är den enda lösningen i Sverige med fullständig trygghet enligt internationella konsumentskyddsregler. Utan snåriga villkor. Och utan risk att hamna i en skuldfälla. Med Hypotekspension är du livstidstrygg vilket innebär att du själv bestämmer hur länge du ska behålla lånet, hela livet ut om du vill. Dessutom slipper du omförhandla lånet. Och du kan aldrig bli skyldig mer än vad din bostad är värd. Läs mer här.

Powered by Delta Web Solutions