om-oss

Företagsfakta

Svensk Hypotekspension AB är ett fristående svenskt konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget grundades 2004. VD och en av grundarna är Lennart Grabe, tidigare bl.a. koncernchef på Posten. Styrelseordförande är Erik Åsbrink, f.d. finansminister.

Vår uppgift är att erbjuda lösningar och tjänster som ökar tryggheten och livskvaliteten hos människor över 60 år.

Vår enda produkt, Hypotekspension®, bygger på erfarenheter från andra länder där sådana här lån har varit vanliga i drygt 30 år. I Sverige har mer än tiotusen personer redan tagit ut sin Hypotekspension®.