Räkna ut din Hypotekspension

Räkna ut din Hypotekspension

Här kan du snabbt få en uppfattning om hur stor Hypotekspension du skulle kunna ta ut. Följ bara instruktionerna i formuläret.

Steg 1

Din ålder:år
Fel

Steg 2: Finns make eller sambo?

Vi vill ha med båda som låntagare och vi utgår från den yngstes ålder. Fyll i så fall i dennes ålder här, annars klicka på Nästa steg.
Make/sambos ålder: år
Fel

Steg 3: Fyll i marknadsvärdet på din bostad i kr.

Marknadsvärde, uppskattat: kr
Fel

Din Hypotekspension

Baserat på dina uppgifter kan du idag ta ut en Hypotekspension enligt nedan. Det lägsta belopp vi lånar ut är 100 000 kr och maximalt belopp är 4 000 000 kr.
Maximal Hypotekspension: Fel

Steg 4: Nuvarande lån.

Fylls i om du har bolån idag. Har du inga bolån klicka på Nästa steg.
Nuvarande bostadslån: kr
Fel

Steg 5: Räntekostnader.

Räntan ändras var tredje månad. Om du inte anger annat så räknar kalkylatorn med räntan 5,50 %.
Räntekostnad: %
Fel

Steg 6: Ange årlig prisutveckling.

Den årliga prisökningen i storstadsområdena har i genomsnitt varit drygt 6 % de senaste 25 åren. Om du inte anger annat räknar kalkylatorn med en årlig prisökning på 3 %.
Prisutveckling: %
Fel

Steg 7: Fyll i hur stor Hypotekspension du skulle vilja ta ut.

Det lägsta belopp vi lånar ut är 100 000 kr och maximalt belopp är 4 000 000 kr. Maxbeloppet du kan ta ut är: Fel kr. Fyll i det belopp du vill ta ut nedan. Tänk på att beloppet ska räcka till att lösa de lån du redan har på bostaden.
Önskat lånebelopp: Kr
Fel
Nästa steg Nästa steg
Du kan alltid gå och ändra dina värden i efterhand. Ställ markören på det tidigare angivna värdet uppe listan för att ändra och klicka på knappen 'Uppdatera'.

Tabell

Nedanstående tabell sammanfattar din totala skuld (utbetald Hypotekspension och upplupna räntekostnader), prisutvecklingen på bostaden och ditt kvarvarande nettovärde (bostadens värde reducerat med den totala skulden).
År Total skuld Bostadens värde Kvar till dig/dina arvingar
5 - - -
10 - - -
15 - - -

Att notera:

  • Räntan är kalkylerad med kvartalsvis kapitalisering.
  • Bostadens värdeutveckling är baserad på det värde och den tillväxttakt du angett.
  • Vår uppläggningsavgift på 5200 kronor och eventuella pantbrevskostnader till tingsrätten kommer att minska beloppet som betalas ut.
  • Skatteavdrag är inte medtagna.
Den här kalkylatorn är enbart ett stöd för att skapa en bild av hur Hypotekspension skulle kunna fungera i ditt fall. Den garanterar inte något framtida värde då bostadspriserna kan falla under perioden. Om kvarvarande nettovärde skulle bli negativt, d v s att din totala skuld skulle överstiga bostadens värde, kommer vår skuldfrigaranti att skydda dig.

Powered by Delta Web Solutions