Helsvensk värdepapperisering finansierar Svensk Hypotekspensions utlåning

Pressmeddelanden

Svensk Hypotekspension har, genom sitt helägda dotterbolag Svensk Hypotekspension Fond 1 AB (publ), gett ut obligationer motsvarande 900 miljoner kronor varav 318 mkr med rörlig ränta och 582 mkr med fast ränta. Obligationerna har fått ‘AAsf’-rating av Fitch Ratings Ltd och noteras idag den 3 september på NASDAQ OMX Stockholm. Obligationerna finansierar bolagets upparbetade lånestock.

3 september 2010

De initiala investerarna består av ett antal institutionella placerare, i första hand större svenska pensionsförvaltare.

Svensk Hypotekspension har, sedan starten 2005, erbjudit Hypotekspension® till pensionärer som har övervärde i sina bostäder. Hypotekspension® är lån med säkerhet i villa eller bostadsrätt, vilka löper med kapitaliserad ränta till dess låntagaren flyttar från sin bostad eller avlider. Denna lånetyp är internationellt känd som ”equity release” eller ”reverse mortgages”.

Obligationerna backas av bolagets portfölj med Hypotekspension® och utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp på obligationerna styrs helt av det kassaflöde som denna portfölj genererar.

Transaktionen är den första värdepapperiseringen med en svenskbaserad emittent sedan 2004 och den första värdepapperiseringen i Europa av denna typ av tillgångar sedan 2005.

I samarbete med ledningen för bolaget och Barclays Capital som arrangör, strukturerade och dokumenterade Mannheimer Swartling transaktionen. DnB NOR Bank Sverige var emissionsinstitut. All dokumentation är upprättad enligt svensk rätt och säkerheten hålls av CorpNordic Sweden AB, som också agerar som företrädare för obligationsinnehavarna.

- Vi är mycket nöjda över att kunna genomföra den här transaktionen som dels görs med en positiv marginal för bolaget och dels bryter det dödläge på värdepapperiseringsmarknaden som uppkom under finanskrisen. Obligationerna har tagits emot mycket bra bland stora investerare som söker ett långt och säkert papper, säger Lennart Grabe, VD på Svensk Hypotekspension.

För mer information om obligationsvillkoren, se www.shpfond1.se/www/terms/


För ytterligare information kontakta:

Lennart Grabe, VD på Svensk Hypotekspension
Telefon: 08-586 160 01
E-post: lennart.grabe@hypotekspension.se

Powered by Delta Web Solutions